ODLUKA O MERAMA ZA VREME VAŽENjA VANREDNOG STANjA

Član 1.

Ovom odlukom privremeno se za vreme trajanja vanrednog stanja uvedenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (”Sl. glasnik RS” br. 29/20) vrši zastoj svih radnji u:

  • Postupcima izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta u Kragujevcu;
  • Postupcima prijava, izrada i odbrana, doktorskih disertacija odnosno doktorskog umetničkog projekta;

 

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja uvedenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (”Sl. glasnik RS” br. 29/20) ne teku rokovi u:

  • Postupcima izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta u Kragujevcu (raspisivanje konkursa, prijavljivanje na konkurs, formiranje komisije,  predaja dokumentacije, rok za predaju izveštaja, rok za održavanje pristupnog predavanja, rok za uvid javnosti na izveštaje i za pisanje prigovora, rokovi za izjavljivanje prigovora na odluke o izboru u zvanja, kao i drugi rokovi predviđeni opštim aktima kojima se reguliše postupak izbora u zvanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Kragujevcu);
  • Postupcima prijava, izrada i odbrana, doktorskih disertacija odnosno doktorskog umetničkog projekta (rok za formiranje komisije, predaja dokumentacije, pisanje svih izveštaja, rok za uvid javnosti na izveštaje i za pisanje prigovora, rokovi za ispravke i dopune doktorske disertacije, rokovi za odbranu doktorske disertacije odnosno doktorskog umetničkog projekta, rokovi za završetak studija);

 

Član 3.

Po ukidanju vanrednog stanja uvedenog  Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (”Sl. glasnik RS” br. 29/20) svi postupci iz člana 1. ove odluke biće nastavljeni i to od one faze postupka u kojoj se nalaze na dan 18.03.2020. godine.

Svi rokovi iz člana 2. nastavljaju da teku po ukidanju vanrednog stanja uvedenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (”Sl. glasnik RS” br. 29/20).

Sa nastavnicima i saradnicima kojima ističe period izbora u zvanje produžiti trajanje ugovora o radu za vreme trajanja vanrednog stanja uvedenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (”Sl. glasnik RS” br. 29/20), odnosno za period koliko bude trajalo vanredno stanje.

Svim studentima doktorskih studija biće produženi rokovi za završetak studija za ono  vreme koliko bude trajalo vanredno stanje.

 

Član 4.

Obavezuju se fakulteti u sastavu Univerziteta u Kragujevcu da sednice organa organizuju samo u izuzetnim slučajevima i to elektronskim putem ukoliko to zahtevaju razlozi hitnosti.

Nalaže se fakultetima da svojim aktima razmotre mogućnost zastoja i drugih postupaka koji su u isključivoj nadležnosti fakulteta.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Univerziteta u Kragujevcu.