Konkurs za upis kandidata na master akademske studije i doktorske akademske studije Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2015/2016. godinu

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) i člana 138. Statuta Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje objedinjeni

KONKURS
ZA UPIS KANDIDATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE I DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU


Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2015/2016. godini upisaće studente u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija.

Studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova. Doktorske akademske studije traju tri godine (180 ESPB). Prijave na konkurs podnose se preko studentske službe fakulteta na kojima se studijski programi izvode.

Detaljan uvid u studijske programe je dat u prilogu, dok bliže uslove konkursa možete dobiti direktno od fakulteta.

Dokumenti:

Tekst konkursa