Prof. dr Nebojša Arsenijević stupio na dužnost rektora Univerziteta u Kragujevcu


Dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka, stupio je danas 1. oktobra 2015. godine na dužnost rektora Univerziteta u Kragujevcu.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nebojša Arsenijević izabran je 15. maja 2015. godine na XIX izbornoj sednici Saveta Univerziteta u Kragujevcu, na mandatni period od tri godine.