Godine predanog rada i raskošan talenat umetnika Anete Ilić (sopran), Borislava Čičovačkog (oboa), Lidije Stanković (klavir) i Srđana Sretenovića (violončelo) pretvorili predstavljanje Bahovih arija za sopran obou i kontinuo u veče za pamćenje

opširnije

ERASMUS+ KLJUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

opširnije

opširnije

opširnije

Knjiga ENERGIES OF GRAPHS - Survey, Census, Bibliography, čiji su autori akademik Ivan Gutman i prof. dr Boris Furtula biće predstavljena 18. novembra 2019. na Univerzitetu u Kragujevcu.

opširnije

opširnije

Pred kragujevačkom publikom u utorak, 12. novembra 2019. godine, u 19.00 časova istaknuti umetnici Aneta Ilić (sopran), Borislav Čičovački (oboa), Lidija Stanković (klavir) i Srđan Sretenović (violončelo) predstaviće Bahove arije za sopran obou i kontinuo

opširnije

opširnije

opširnije

Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imix, promocija” u 2019. godini.

opširnije