Dostupno je 15 pozicija za doktorske studije u okviru projekta MOTOR5G - MObility and Training fOR beyond 5G Ecosystems, čiji je fokus na ugradnji veštačke inteligencije u 5G komunikacione sisteme radi pametnijeg korišćenja mrežno generisanih podataka.

opširnije

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodno-matematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik, pod imenom Pupinova nagrada Matice srpske.

opširnije

Sa namerom da se unapredi kvalitet naučnih istraživanja i željom da podrže mlade, talentovane i perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, kompanija Filip Moris i Centar za razvoj liderstva dodeljuju grantove za naučna istraživanja.

opširnije

opširnije

opširnije

10. Međunarodna konferencija na temu naprednih kompjuterskih informacionih tehnologija održaće se u periodu od 13. do 15. maja 2020. godine na Institutu za tehnologiju u Degendorfu, u Nemačkoj.

opširnije

Program je predviđen za studente inženjerskih, visokotehnoloških i drugih naučnih oblasti

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije