Мисија Tакмичења за најбољу технолошку иновацију НТИ2019 јесте промовисање предузетничке иновативне климе у Србији и помоћ потенцијалним и постојећим високо-технолошким предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и проналаске преточе у тржишно валоризоване иновације.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

опширније