U četvrtak 05. novembra 2015. god. u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održana je Radionica na temu "Internacionalizacija u visokom obrazovanju i kreditna mobilnost".

opširnije