Земља у фокусу – Америка: Презентација могућности за студије у Америци

опширније

Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу (3-4. jун 2019.)

опширније

Економски факултет у Крагујевцу и Савез економиста Србије (12. април 2019.)

опширније