Za studente Univerziteta u Kragujevcu koji su želeli da ovo leto provedu stičući praktična iskustva u struci u institucijama čiji je osnivač Grad Kragujevac, prijemom u Gradskoj upravi otpočela je Studentska letnja stručna praksa

opširnije

Za studente Univerziteta u Kragujevcu koji su želeli da ovo leto provedu stičući praktična iskustva u centrima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, danas je otpočela Studentska letnja stručna praksa

opširnije

opširnije

Zemlja u fokusu – Amerika: Prezentacija mogućnosti za studije u Americi

opširnije

U okviru projekta mobilnosti studenata farmacije, TWINNET, studenti farmacije iz Hamburga posetili Univerzitet u Kragujevcu 11. juna 2019. godine

opširnije

opširnije

opširnije

Dositeja 2017

opširnije

Studenti Katedre za anglistiku Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu izveli su dramski komad Važno je zvati se Ernest po tekstu Oskara Vajlda na Vest Univerzitetu u Temišvaru 20. maja, 2017. godine.

opširnije

Dani kulture studenata FILUMA-a održavaju se ove godine po peti put, sa sloganom "glasam za Kulturu" i trajaće dve nedelje, od 28. marta do 11. aprila 2017. godine.

opširnije