Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Физика


Тема проф. др Драгослав Никезић  Датум 02.02.2017. Датум 
Ужa научна област: Радијациона физика 

Тема проф. др Владимир Ристић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Теоријска физика, атомска, молекулска и оптичка физика 

Тема проф. др Иван Живић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Физика кондензоване материје 

Тема проф. др Мирољуб Дугић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Квантна физика 

Тема проф. др Светислав Савовић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Субатомска физика