Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност


Тема проф. мр Емина Смоловић  Датум 28.12.2018. Датум 
Ужа теоријско-уметничка област: Методика вокално инструменталне наставе (методика наставе гудачких инструмената) 

Тема проф. мр Војин Васовић  Датум 01.02.2017. Датум 
Ужa уметничка област: Хармоника 

Тема проф. др Зоран Ракић  Датум 01.02.2017. Датум 
Ужa уметничка област: Хармоника 

Тема проф. Радомир Томић  Датум 01.02.2017. Датум 
Ужa уметничка област: Хармоника 

Тема проф. мр Каталин Тасић  Датум 01.02.2017. Датум 
Ужa уметничка област: Дириговање