Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево


Тема проф. др Миле Савковић  Датум 27.09.2018. Датум 
Ужа научна област: Машинско инжењерство, Механизација и носеће конструкције 

Тема проф. др Саво Трифуновић  Датум 28.04.2017. Датум 
Ужа научна област: Социологија рада 

Тема проф. др Милоје Рајовић  Датум 23.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Математика 

Тема проф. др Новак Недић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Системи аутоматског управљања и флуидне управљачке компоненте и системи 

Тема проф. др Владан Карамарковић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Топлотна техника и заштита животне средине 

Тема проф. др Миломир Гашић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Машинско инжењерство