Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Педагошки факултет, Ужице


Тема проф. др Снежана Маринковић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Педагогија, Дидактика, Методике 

Тема проф. др Радмила Николић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Педагогија, Дидактика, Методике