Informacije o nastavnom i naučno-istraživačkom radu redovnih profesora
Pedagoški fakultet, Užice


Tema prof. dr Snežana Marinković  Datum 16.01.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Pedagogija, Didaktika, Metodike 

Tema prof. dr Radmila Nikolić  Datum 16.01.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Pedagogija, Didaktika, Metodike