Избори наставника и сарадника
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Математика и Информатика

АРХИВА


Тема Избор у звање редовни професор  Датум 16.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 15.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Алгебра и логика