Избори наставника и сарадника
Агрономски факултет, Чачак

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање редовни професор  Датум 09.09.2021. Датум 
Ужа научна област: Технологија и хигијена анималних сировина 

Тема Избор у звање доцент  Датум 20.07.2021. Датум 
Ужа научна област: Пољопривредна механизација 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 28.04.2021. Датум 
Ужа научна област: Технологија биљних сировина 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 24.03.2021. Датум 
Ужа научна област: Воћарство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 14.01.2021. Датум 
Ужа научна област: Примењена хемија 

Тема Избор у звање доцент  Датум 30.10.2020. Датум 
Ужа научна област: Повртарство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 29.10.2020. Датум 
Ужа научна област: Примењена биологија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 14.11.2019. Датум 
Ужа научна област: Инжењерски процеси 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 10.06.2019. Датум 
Ужа научна област: Воћарство 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 16.05.2019. Датум 
Ужа научна област: Примењена хемија 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 06.05.2019. Датум 
Ужа научна област: Сточарство 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 06.05.2019. Датум 
Ужа научна област: Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње 

Тема Избор у звање доцент  Датум 12.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Технологија биљних сировина 

Тема Избор у звање доцент  Датум 12.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Пољопривредна механизација 

Тема Избор у звање доцент  Датум 31.08.2018. Датум 
Ужа научна област: Примењена физика 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 12.07.2018. Датум 
Ужа научна област: Примењена биологија 

Тема Избор у звање наставник страног језика  Датум 12.02.2018. Датум 
Ужа научна област: Енглески језик 

Тема Избор у звање доцент  Датум 05.02.2018. Датум 
Ужа научна област: Ратарство и крмно биље 

Тема Избор у звање доцент  Датум 26.01.2018. Датум 
Ужа научна област: Воћарство 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 29.12.2017. Датум 
Ужа научна област: Сточарство