Избори наставника и сарадника
Агрономски факултет, Чачак

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање доцент  Датум 16.04.2024. Датум 
Ужа научна област: Заштита биљака 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 09.04.2024. Датум 
Ужа научна област: Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 18.03.2024. Датум 
Ужа научна област: Примењена хемија 

Тема Избор у звање доцент  Датум 13.02.2024. Датум 
Ужа научна област: Технологије биљних сировина 

Тема Избор у звање доцент  Датум 27.07.2023. Датум 
Ужа научна област: Примењена физика 

Тема Избор у звање доцент  Датум 12.07.2023. Датум 
Ужа научна област: Примењена хемија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 07.03.2023. Датум 
Ужа научна област: Ратарство, повртарство и крмно биље 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 18.05.2022. Датум 
Ужа научна област: Технологија биљних сировина 

Тема Избор у звање доцент  Датум 12.05.2022. Датум 
Ужа научна област: Енглески језик 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 12.04.2022. Датум 
Ужа научна област: Сточарство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 22.03.2022. Датум 
Ужа научна област: Биотехнолошка микробиологија 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 08.03.2022. Датум 
Ужа научна област: Примењена хемија 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 16.11.2021. Датум 
Ужа научна област: Инжењерски процеси 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 05.11.2021. Датум 
Ужа научна област: Заштита биљака 

Избор Приговор  Датум 22.11.2021. Датум 
Избор Одговор на приговор  Датум 26.11.2021. Датум 
Тема Избор у звање редовни професор  Датум 09.09.2021. Датум 
Ужа научна област: Технологија и хигијена анималних сировина 

Тема Избор у звање доцент  Датум 20.07.2021. Датум 
Ужа научна област: Пољопривредна механизација 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 28.04.2021. Датум 
Ужа научна област: Технологија биљних сировина 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 24.03.2021. Датум 
Ужа научна област: Воћарство