Izbori nastavnika i saradnika
Agronomski fakultet, Čačak

AKTUELNI PODACI


Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 14.11.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Inženjerski procesi 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 10.06.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Voćarstvo 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 16.05.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Primenjena hemija 

Tema Izbor u zvanje redovni profesor  Datum 06.05.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Stočarstvo 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 06.05.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Ishrana domaćih životinja i tehnologija proizvodnje hrane za životinje 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 12.02.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Tehnologija biljnih sirovina 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 12.02.2019. Datum 
Uža naučna oblast: Poljoprivredna mehanizacija 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 31.08.2018. Datum 
Uža naučna oblast: Primenjena fizika 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 12.07.2018. Datum 
Uža naučna oblast: Primenjena biologija 

Tema Izbor u zvanje nastavnik stranog jezika  Datum 12.02.2018. Datum 
Uža naučna oblast: Engleski jezik 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 05.02.2018. Datum 
Uža naučna oblast: Ratarstvo i krmno bilje 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 26.01.2018. Datum 
Uža naučna oblast: Voćarstvo 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 29.12.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Stočarstvo 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 31.08.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Tehnologija animalnih sirovina 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 27.06.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Tehnologija biljnih sirovina 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 09.06.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Stočarstvo 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 15.05.2017. Datum 
Uža naučnu oblast: Hemija 

Tema Izbor u zvanje redovni profesor  Datum 20.03.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Hemija 

Tema Izbor u zvanje redovni profesor  Datum 31.01.2017. Datum 
Uža naučna oblast: Zaštita biljaka 

Tema Izbor u zvanje redovni profesor  Datum 28.12.2016. Datum 
Uža naučna oblast: Agrohemija