Izbori nastavnika i saradnika
Agronomski fakultet, Čačak

AKTUELNI PODACI


Tema Prof. dr Goran Dugalić  Datum 28.12.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Pedologija 

Tema dr Dragan Vujić  Datum 28.12.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Fizika 

Tema dr Vera Radović  Datum 18.12.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Ishrana domaćih životinja i tehnologija proizvodnje hrane za životinje 

Tema dr Radisav Kojović  Datum 03.12.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Vinogradarstvo 

Tema dr Milena Đurić  Datum 23.11.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Fiziologija biljaka 

Tema dr Gordana Šekularac  Datum 16.11.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Melioracije 

Tema Milan Nikolić  Datum 22.10.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Inženjerski procesi 

Tema dr Radoš Pavlović  Datum 18.09.2012. Datum 
Uža naučna oblast: povrtarstvo 

Tema dr Vladimir Kurćubić  Datum 03.09.2012. Datum 
Uža naučna oblast: tehnologija animalnih sirovina 

Tema dr Pavle Mašković  Datum 03.09.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Tehnologija biljnih sirovina 

Tema dr Lenka Ribić Zelenović  Datum 26.06.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Hemija 

Tema Dr Leka G. Mandić  Datum 16.03.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Mikrobiologija 

Tema dr Gordana Šekularac  Datum 28.02.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Melioracija 

Tema dr Aleksandar Paunović  Datum 18.01.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Ratarstvo i krmno bilje 

Tema dr Radojica Đoković  Datum 18.01.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Veterina 

Tema dr Gordana Aćamović-Đoković  Datum 18.01.2012. Datum 
Uža naučna oblast: Hemija 

Tema Simeon Rakonjac  Datum 24.06.2011. Datum 
Uža naučna oblast: Stočarstvo 

Tema Dušan Marković  Datum 24.06.2011. Datum 
Uža naučna oblast: Matematičko-statistička 

Tema dr Vladeta Stevović  Datum 23.03.2011. Datum 
Uža naučna oblast: Ratarstvo i krmno bilje 

Tema Dr Ljiljana Bošković - Rakočević  Datum 16.03.2011. Datum 
Uža naučna oblast: Agrohemija