Izbori nastavnika i saradnika
Agronomski fakultet, Čačak

AKTUELNI PODACI


Tema Dr Vladimir Kurćubić  Datum 17.03.2011. Datum 
Uža naučna oblast: Tehnologija animalnih sirovina 

Tema dr Tomislav Trišović  Datum 15.10.2010. Datum 
Inžinjerski procesi 

Tema dr Ljiljana Gajić Krstajić  Datum 23.09.2010. Datum 
tehnologija biljnih sirovina 

Tema Dr Goran Dugalić  Datum 01.09.2010. Datum 
Uža naučna oblast: Pedologija 

Tema Dr Nikola Bokan  Datum 06.09.2010. Datum 
Uža naučna oblast: Ratarstvo i krmno bilje 

Tema Izbor tri saradnika u zvanju asistenta  Datum 24.05.2010. Datum 
Naučna oblast: Hemija 

Tema Dalibor Tomić  Datum 24.05.2010. Datum 
Naučna oblast: Ratarstvo i krmno bilje 

Tema Izbor dva saradnika u zvanju asistenta  Datum 24.05.2010. Datum 
Naučna oblast: Tehnologija biljnih sirovina 

Tema dr Drago Milošević  Datum 26.03.2010. Datum 
Naučna oblast: Zaštita biljaka 

Tema mr Ranko Koprivica  Datum 10.09.2009. Datum 
Naučna oblast Mehanizacija poljoprivrede 

Tema mr Dragan Đurović  Datum 10.09.2009. Datum 
Naučna oblast Genetika i oplemenjivanje bilja 

Tema dr Snežana Tanasković  Datum 17.08.2009. Datum 
Naučna oblast Zaštita biljaka 

Tema dr Milica Cvijović  Datum 17.07.2009. Datum 
Uža naučna oblast Hemija 

Tema Dr Lenka Ribić-Zelenović  Datum 17.07.2009. Datum 
Uža naučna oblast Hemija 

Tema dr Radomir Stevanović  Datum 06.04.2009. Datum 
Naučna oblast Inženjerski procesi 

Tema Dušan Marković  Datum 03.04.2009. Datum 
Naučna oblast Matematičko-statistička 

Tema dr Gorica Paunović  Datum 25.02.2009. Datum 
Naučna oblast Voćarstvo 

Tema dr Biljana Veljković  Datum 25.02.2009. Datum 
Naučna oblast Agrarna ekonomija 

Tema Nebojša Šerović  Datum 17.12.2008. Datum 
Naučna oblast Veterina 

Tema mr Duško Brković  Datum 03.12.2008. Datum 
Naučna oblast Biologija