Izbori nastavnika i saradnika
Agronomski fakultet, Čačak

AKTUELNI PODACI


Tema Izbor u zvanje saradnik u nastavi  Datum 03.12.2008. Datum 
Naučna oblast Hemija 

Tema dr Balan Mirče  Datum 22.10.2008. Datum 
Naučna oblast Tehnologije biljnih sirovina 

Tema Dr Ana Rebić  Datum 22.10.2008. Datum 
Naučna oblast Mikrobiologija 

Tema dr Milisav Mitrović  Datum 22.10.2008. Datum 
Naučna oblast Voćarstvo 

Tema Izbor saradnika  Datum 02.10.2008. Datum 
Naučna oblast MATEMATIČKO-STATISTIČKA OBLAST 

Tema Rakonjac Simeon  Datum 11.09.2008. Datum 
Naučna oblast Stočarstvo 

Tema Dalibor Tomić  Datum 10.09.2008. Datum 
Naučna oblast Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje 

Tema Ivan P. Glišić  Datum 05.09.2008. Datum 
Naučna oblast Voćarstvo 

Tema Izbor dva saradnika  Datum 09.09.2008. Datum 
Naučna oblast Tehnologija biljnih sirovina 

Tema Izbor dva saradnika u zvanje asistenta  Datum 05.08.2008. Datum 
Naučna oblast Hemija 

Tema Mr Milevica Bojović  Datum 04.08.2008. Datum 
Naučna oblast Strani jezici  (Nastavni predmet Engleski jezik)

Tema Izbor asistenata - hemija  Datum 09.08.2008. Datum 
Nastavna oblast: Hemija  (Nastavni predmet: Hemija)

Tema dr Miloš Nikolić  Datum 11.07.2008. Datum 
Naučna oblast Inženjerski procesi 

Tema dr Goran Marković  Datum 11.07.2008. Datum 
Naučna oblast Biologija 

Tema Dr Zoran Marković  Datum 11.07.2008. Datum 
Naučna oblast Tehnologija ugljenih hidrata i konditorskih proizvoda 

Tema Izbor kandidata u nastavničko zvanje  Datum 11.07.2008. Datum 
Naučna oblast Fizika 

Tema Igor Đurović  Datum 13.05.2008. Datum 
Naučna oblast Hemija 

Tema dr Milun D. Petrović  Datum 30.05.2008. Datum 
Naučna oblast STOČARSTVO 

Tema dr Milomirka Madic  Datum 23.04.2008. Datum 
Naucna oblast: Genetika 

Tema dr Milena Djuric  Datum 23.04.2008. Datum 
Naucna oblast: Fiziologija biljaka