Izbori nastavnika i saradnika
Agronomski fakultet, Čačak

AKTUELNI PODACI


Tema Dr Dragan Randjelovic  Datum 05.11.2007. Datum 
Naucna oblast: Matematicko-statisticka oblast  (Nastavni predmet: Matematika - statistika)

Tema dr Sladjana Alagic  Datum 01.04.2008. Datum 
Naucna oblast: Tehnologija biljnih sirovina 

Tema dr Lenka Ribic-Zelenovic  Datum 25.02.2008. Datum 
Naucna oblast: Hemija 

Tema mr Vladimir Doskovic  Datum 30.01.2008. Datum 
Naucna oblast: Ishrana domacih zivotinja 

Tema dr Rados M. Pavlovic  Datum 11.01.2008. Datum 
Naucna oblast: Povrtarstvo 

Tema dr Radisav Kojovic  Datum 17.12.2007. Datum 
Naucna oblast: Vinogradarstvo 

Tema dr Vera Radovic  Datum 17.12.2007. Datum 
Naucna oblast: Ishrana domacih zivotinja 

Tema Mr Vladimir Doskovic  Datum 14.11.2007. Datum 
Naucna oblast: Ishrana domacih zivotinja 

Tema Jelena Mladenovic  Datum 18.10.2007. Datum 
Uza naucna oblast: Hemija  (Predmet: Hemija)

Tema Mr Lidija Rafailovic  Datum 18.10.2007. Datum 
Uza naucna oblast: Hemija  (Predmet: Hemija)

Tema Dr Leka G. Mandic  Datum 16.07.2007. Datum 
Naucna oblast: Mikrobiologija 

Tema Dr Aleksandar S. Paunovic  Datum 16.07.2007. Datum 
Naucna oblast: Ratarstvo 

Tema dr Radojica Djokovic  Datum 15.06.2007. Datum 
Naucna oblast: Veterina 

Tema mr Vera Vukosavljevic  Datum 05.06.2007. Datum 
Naucna oblast: Vinogradarstvo 

Tema dr Gordana Sekularac  Datum 22.05.2007. Datum 
Naucna oblast: Melioracija zemljita 

Tema mr Radisav S.Kojoviæ  Datum 28.12.2006. Datum 
Nauèna oblast: Vinogradarstvo  (Nastavni predmeti: Vinogradarstvo i Organizacija i tehnologija vinogradarske proizvodnje)

Tema mr Snežana Tanaskoviæ  Datum 18.12.2006. Datum 
Nauèna oblast: Zaštita bilja i proizvoda 

Tema Dr Gordana Aæamoviæ-Ðokoviæ  Datum 24.11.2006. Datum 
Nauèna oblast: Hemija  (Nastavni predmeti: Organska hemija i Biohemija)

Tema Dr Vladimir S. Kuræubiæ  Datum 12.07.2006. Datum 
Nauèna oblast: Tehnologija animalnih sirovina 

Tema dr Vladeta Stevoviæ  Datum 19.06.2006. Datum 
Nauèna oblast: Krmno bilje