Конкурси за избор наставника и сарадника
Факултет педагошких наука, Јагодина

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 01.07.2020. до Датум до 16.07.2020. 
Ужа научна област: Физичка култура са методиком