Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Gordana P. Budimir Ninković

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Pedagoška naučna oblast.  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 25.09.2014. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 223-805 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 18.09.1955. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1978. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07074 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru