Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Dragan R Todorović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Fuzika kondenzovane materije  
 • Godina sticanja zvanja:
 • 15.06.2011. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 17.07.1956. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1979. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07490 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-1355-4040 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru