Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Sanja Lj. Matić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • naučni saradnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Biologija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 26.03.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336-223 l:250 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 09.07.1981. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2011. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, ruski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10269 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-4570-4370 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru