Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Nevena Z. Petrović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • asistent  
 • Uža naučna oblast:
 • matematička analiza 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 02.10.2014. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 336-223 l:297 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 14.03.1986. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2011. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10268 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-1969-6277 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru