Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Emina M. Mrkalić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • istraživač saradnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Hemija 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 22.04.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 13.12.1981. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2011. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10259 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-9708-2326 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru