Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Ljiljana R. Čomić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Mikrobiologija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 30.12.2010. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034/336-223 l: 266 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 07.01.1954. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1979. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07500 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-8549-4705 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova: