Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Одсек за примењену и ликовну уметност
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↓ Година рођења
1. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
2. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
3. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
4. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
5. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
6. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
7. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
8. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
9. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
10. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
11. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
12. Бојана В. Пашајлић доцент 2020. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1990.
13. Александар М. Зарић ванредни професор 2020. Сликарство. 1970.
14. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2020. Сликарство 1973.
15. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
16. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
17. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
18. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
19. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
20. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
21. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
22. Бојан Р. Бочина доцент 2011. Ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
23. Сања Р. Пајић ванредни професор 2020. Историја ликовних уметности и архитектуре 1964.
24. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.
25. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
26. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
27. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
28. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
29. Видан Б. Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
30. Немања М. Драгојловић доцент 2020. Графички дизајн 1983.
31. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2020. Графика и графичке технике. 1973.
32. Филип С. Мисита доцент 2020. Графика и графичке технике 1988.
33. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
34. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.