Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
2. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
3. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
4. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
5. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
6. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
7. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
8. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
9. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
10. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
11. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
12. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
13. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
14. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
15. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
16. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
17. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
18. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
19. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
20. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
21. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
22. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
23. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
24. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
25. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
26. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
27. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
28. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
29. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
30. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
31. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
32. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
33. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
34. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
35. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
36. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
37. Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
38. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
39. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
40. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
41. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
42. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
43. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
44. Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
45. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
46. Вукашин Р Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
47. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
48. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
49. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
50. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
51. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
52. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
53. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
54. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
55. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
56. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
57. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
58. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
59. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
60. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
61. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
62. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
63. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
64. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
65. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
66. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
67. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
68. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
69. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
70. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
71. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
72. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
73. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
74. Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
75. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
76. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
77. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
78. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
79. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
80. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
81. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
82. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
83. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
84. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
85. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
86. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
87. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
88. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
89. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
90. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
91. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
92. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
93. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
94. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
95. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
96. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
97. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
98. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
99. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
100. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
101. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
102. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
103. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
104. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
105. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
106. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
107. Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
108. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
109. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
110. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
111. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
112. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
113. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
114. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
115. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
116. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.