Nastavnici fakulteta

Pregled nastavnika Fakulteta


Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
# Nastavnik Zvanje Godina izbora Uža naučna/umetnička oblast ↑ Godina rođenja
1. Jasna D. Glišović vanredni profesor 2017. Motorna vozila i drumski saobraćaj 1969.
2. Aleksandar M. Nešović istraživač pripravnik 2017. Τermodinamika i procesna tehnika 1991.
3. Vesna M. Ranković redovni profesor 2014. Automatika i mehatronika i primenjena informatika 1967.
4. Milan S. Matijević redovni profesor 2012. Automatika i mehatronika i Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo 1970.
5. Jasna J. Radulović redovni profesor 2011. Automatika i mehatronika, Primenjena informatika i računarsko inžinjerstvoi 1960.
6. Velibor Isailović docent 2017. Bioinženjering 1980.
7. Živana M. Jovanović istraživač pripravnik 2019. Bioinženjering 1990.
8. Miloš N. Jovičić istraživač saradnik 2019. Bioinženjering 1991.
9. Tanja M. Milutinović istraživač pripravnik 2019. Bioinženjering 1993.
10. Aleksandar D. Jovanović docent 2018. Drumski saobraćaj 1987.
11. Vladimir P. Milovanović docent 2018. Eksperimentalna mehanika 1979.
12. Zoran B. Babović docent 2019. Elektrotehnika i računarstvo 1973.
13. Aleksandar S. Peulić redovni profesor 2017. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 1969.
14. Mina T. Vasković Jovanović docent 2017. Elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo 1986.
15. Sandra D Stefanović docent 2017. Engleski jezik 1972.
16. Jasmina Skerlić istraživač pripravnik 2012. Enegetska efikasnost 1974.
17. Aleksandar D Milovanović istraživač saradnik 2019. Energetika 1985.
18. Dobrica M. Milovanović redovni profesor 2011. Energetika i procesna tehnika 1954.
19. Davor N. Končalović docent 2015. Energetika i procesna tehnika 1979.
20. Dragan Z. Cvetković istraživač pripravnik 2012. Energetika i procesna tehnika 1983.
21. Dubravka N. Živković naučni saradnik 2016. Energetika i procesna tehnika 1977.
22. Goran B. Bošković docent 2016. Energetika i procesna tehnika 1978.
23. Nikola Ž. Rakić istraživač saradnik 2016. Energetika i procesna tehnika 1987.
24. Mladen M. Josijević asistent 2018. Energetika i procesna tehnika 1988.
25. Nebojša M. Jurišević istraživač saradnik 2018. Energetika i procesna tehnika 1989.
26. Vladimir J. Vukašinović docent 2018. Energetika i procesna tehnika 1986.
27. Vanja M. Šušteršič redovni profesor 2016. Energetika i procesna tehnika. 1967.
28. Marija I. Savković istraživač pripravnik 2018. Industrijski inženjering i inženjerski menadžment 1984.
29. Miladin Ž. Stefanović redovni profesor 2014. Industrijski inženjering i proizvodno mašinstvo. 1971.
30. Marija S. Zahar Đorđević istraživač saradnik 2016. Industrijsko inženjerstvo 1988.
31. Aleksandar V. Aleksić docent 2017. Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment 1983.
32. Marko J. Đapan docent 2017. Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment 1983.
33. Nikola Z. Komatina istraživač pripravnik 2018. Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment 1993.
34. Tijana G. Cvetić istraživač saradnik 2018. Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment 1991.
35. Ivan D. Mačužić vanredni profesor 2016. Industrijsko inženjerstvo, industrijski menadžment 1971.
36. Snežana Nestić docent 2015. Industrijsko inžinjerstvo, industrijski menadžment, proizvodno mašinstvo. 1983.
37. Bojana R. Anđelković Ćirković istraživač pripravnik 2014. informatika u inženjerstvu 1986.
38. Snežana D. Vulović naučni saradnik 2013. informacione tehnologije 1970.
39. Blaža Ž. Stojanović vanredni profesor 2018. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1974.
40. Zorica D. Đorđević redovni profesor 2019. Mašinske konstrukcije i mehanizacija. 1966.
41. Mirko Ž. Blagojević redovni profesor 2019. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1967.
42. Vesna A. Marjanović vanredni profesor 2019. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1963.
43. Saša B. Jovanović docent 2015. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1966.
44. Ivan M. Miletić docent 2016. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1976.
45. Nenad A. Miloradović vanredni profesor 2018. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1968.
46. Rodoljub M. Vujanac vanredni profesor 2020. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1977.
47. Miloš S. Matejić asistent 2015. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1988.
48. Nenad D. Kostić docent 2018. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1986.
49. Nenad D. Petrović asistent 2018. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1989.
50. Sandra Veličković asistent 2018. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1989.
51. Slavica D. Miladinović istraživač saradnik 2019. Mašinske konstrukcije i mehanizacija 1991.
52. Dobrivoje M. Ćatić redovni profesor 2011. Mašinske konstrukcije i mehanizacija. 1962.
53. Lozica T. Ivanović redovni profesor 2016. Mašinske konstrukcije i mehanizacija. 1964.
54. Dušan M. Arsić istraživač saradnik 2017. Mašinski materijali i Tehnologija zavarivanja 1990.
55. Aleksandar V. Nikolić istraživač pripravnik 2012. Mašinsko inženjerstvo 1983.
56. Suzana R. Petrović docent 2019. Mašinsko inženjerstvo 1983.
57. Jelena R. Nikolić istraživač pripravnik 2019. Mašinsko inženjerstvo 1994.
58. Nastasija S. Mijović istraživač pripravnik 2019. Mašinsko inženjerstvo 1994.
59. Milan Z. Despotović redovni profesor 2012. Mašinsko inženjerstvo, energetika i procesna tehnika. 1968.
60. Dušan R. Gordić redovni profesor 2012. Mašinsko inženjerstvo, energetika i procesna tehnika. 1970.
61. Nebojša M. Jovičić redovni profesor 2011. Mašinsko inženjerstvo, energetika i procesna tehnika. 1963.
62. Nenad J. Marjanović redovni profesor 2007. Mašinsko inženjerstvo, mašinske konstrukcije i mehanizacija. 1961.
63. Radivoje B. Pešić redovni profesor 2004. Mašinsko inženjerstvo, motori i pogonski sistemi, drumski saobraćaj. 1956.
64. Božidar B. Krstić redovni profesor 2004. Mašinsko inženjerstvo, motorna vozila, drumski saobraćaj. 1958.
65. Danijela M. Miloradović docent 2012. Mašinsko inženjerstvo, motorna vozila, drumski saobraćaj. 1969.
66. Nenad A. Grujović redovni profesor 2007. Mašinsko inženjerstvo, primenjena mehanika i primenjena informatika i računarsko inženjerstvo. 1966.
67. Miroslav M. Živković redovni profesor 2007. Mašinsko inženjerstvo, primenjena mehanika, primenjena informatika i računarsko inženjerstvo. 1962.
68. Dragan D. Adamović redovni profesor 2012. Mašinsko inženjerstvo, proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering. 1960.
69. Goran B. Devedžić redovni profesor 2009. Mašinsko inženjerstvo, proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering. 1962.
70. Danijela P. Tadić redovni profesor 2013. Mašinsko inženjerstvo, proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering. 1967.
71. Branko U. Tadić redovni profesor 2007. Mašinsko inženjerstvo, proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering. 1958.
72. Nebojša S. Lukić redovni profesor 2008. Mašinsko inženjerstvo, termodinamika i termotehnika. 1964.
73. Nenad D. Filipović redovni profesor 2010. Mašinsko inženjerstvo. 1970.
74. Vesna M. Mandić redovni profesor 2012. Mašinsko inženjerstvo. 1963.
75. Bogdan P. Nedić redovni profesor 2009. Mašinsko inžinjerstvo. 1959.
76. Ivan Lj. Grujić asistent 2016. Motori sus, drumski saobraćaj 1991.
77. Aleksandar Lj. Davinić vanredni profesor 2018. Motorna vozila 1962.
78. Jovanka K. Lukić redovni profesor 2011. Motorna vozila i drumski saobraćaj. 1966.
79. Dragan S. Taranović vanredni profesor 2018. Motorna vozila i motori 1956.
80. Slavica D. Mačužić asistent 2019. Motorna vozila i motori 1989.
81. Saša T. Milojević naučni savetnik 2018. Motorna vozila i motori, Drumski saobraćaj 1973.
82. Nadica Stojanović asistent 2016. Motorna vozila, drumski saobraćaj 1991.
83. Arso M. Vukićević naučni saradnik 2017. Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo 1987.
84. Bogdan Ž. Milićević istraživač pripravnik 2018. Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo 1992.
85. Milan Lj. Bojović istraživač pripravnik 2015. Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo 1991.
86. Tijana V. Šušteršič asistent 2019. Primenjena informatika u inženjerstvu 1993.
87. Gordana R. Jovičić redovni profesor 2016. Primenjena mehanika 1967.
88. Slobodan R. Savić redovni profesor 2016. Primenjena mehanika 1966.
89. Gordana M. Bogdanović vanredni profesor 2016. Primenjena mehanika 1962.
90. Aleksandar R. Dišić istraživač pripravnik 2012. Primenjena mehanika 1976.
91. Jelena M Živković istraživač saradnik 2017. Primenjena mehanika 1989.
92. Vladimir Lj. Dunić docent 2017. Primenjena mehanika 1983.
93. Vukašin R. Slavković asistent 2019. Primenjena mehanika 1983.
94. Igor B. Saveljić istraživač pripravnik 2015. Primenjena mehanika 1983.
95. Aleksandra Z. Vulović istraživač saradnik 2019. Primenjena mehanika 1991.
96. Smiljana M. Đorović istraživač pripravnik 2017. Primenjena mehanika 1992.
97. Vladimir N. Geroski istraživač pripravnik 2017. Primenjena mehanika 1992.
98. Milica M. Nikolić istraživač saradnik 2017. Primenjena mehanika i automatsko upravljanje 1985.
99. Vladimir Ž. Simić istraživač pripravnik 2017. Primenjena mehanika i automatsko upravljanje 1991.
100. Marko D. Topalović istraživač pripravnik 2012. Primenjena mehanika, 1981.
101. Dragan M. Rakić docent 2015. Primenjena mehanika, primenjena informatika 1979.
102. Stefan V. Đurić istraživač pripravnik 2017. Proizvodno i vojno mašinstvo 1992.
103. Milan D. Erić redovni profesor 2017. Proizvodno mašinstvo 1962.
104. Slobodan R. Mitrović redovni profesor 2017. Proizvodno mašinstvo 1967.
105. Petar M. Todorović redovni profesor 2015. Proizvodno mašinstvo 1969.
106. Fatima Živić docent 2017. Proizvodno mašinstvo 1970.
107. Vladimir B. Kočović istraživač saradnik 2015. Proizvodno mašinstvo 1990.
108. Marko Delić asistent 2018. Proizvodno mašinstvo 1990.
109. Nikola J. Palić istraživač pripravnik 2018. Proizvodno mašinstvo 1993.
110. Srbislav M. Aleksandrović redovni profesor 2011. Proizvodno mašinstvo i industrijski inžinjering. 1958.
111. Nada R. Ratković docent 2015. Proizvodno mašinstvo i industrijski inžinjerstvo i industrijski menadžment. 1963.
112. Saša M. Ćuković naučni saradnik 2016. Proizvodno mašinstvo i ndustrijski inženjering 1983.
113. Vukić N. Lazić redovni profesor 2011. Proizvodno mašinstvo, industrijski inženjering. 1957.
114. Dragan S. Džunić docent 2018. Proizvodno mašinstvo. 1981.
115. Novak N. Nikolić docent 2017. Termodinamika i termotehnika 1984.
116. Danijela M. Nikolić docent 2016. Termotehnika i termodinamika 1971.