Наставници Универзитета

Преглед свих активних наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Милош Ж. Папић ванредни професор 2020. Факултет техничких наука у Чачку Менаџмент информациони системи
Ана М. Плазинић доцент 2020. Факултет техничких наука у Чачку Теоријска и општа електротехника
Маријана М. Косанић ванредни професор 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Алгологија и микологија
Добривоје С. Стојадиновић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Анатомија
Јелена Н. Арсенијевић-Митрић ванредни професор 2020. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Tеоријске књижевне дисциплине и општа књижевност
Иван Б. Симић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина
Дејан Д. Баскић редовни професор 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Фармацеутска микробиологија
Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Економски факултет у Крагујевацу Општа економија и привредни развој.
Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Економски факултет у Крагујевацу Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.
Ненад М. Станишић редовни професор 2020. Економски факултет у Крагујевацу Општа економија и привредни развој.
Марко М. Фолић редовни професор 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Клиничка фармација
Јелена И. Роквић ванредни професор 2020. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Гудачки инструменти - виолина
Славица Р. Марковић ванредни професор 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Педијатрија.
Виолета С. Младеновић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина
Марко Ј. Милосављевић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Протетика
Јована Брадић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Фармацеутска технологија
Владимир С. Здравковић ванредни професор 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина
Милица С. Луковић доцент 2020. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Пољопривредна ботаника
Зоран Д .Вуковић доцент 2020. Правни факултет у Крагујевцу Грађанскоправна
Вера Ж. Јовановић доцент 2020. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Француски језик и методика наставе француског језика и књижевности
Мирјана М. Лазић доцент 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Дискретна математика
Милан П. Николић ванредни професор 2020. Агрономски факултет у Чачку Инжињерски процеси
Светлана М. Милошевић-Златанов ванредни професор 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Зоологија
Мирјана В. Павловић доцент 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Мтематичка нализа са применама.
Борис Д. Фуртула ванредни професор 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Физичка хемија.
Ивана Д. Радојевић доцент 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Микробиологија
Ана Р. Радовић Фират наставник страних језика 2020. Факултет техничких наука у Чачку Енглески језик струке
Биљана Љ. Мандић ванредни професор 2020. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Музичка педагогија
Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математичка анализа са применама.
Александра С. Максимовић доцент 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Општа педагогија
Јасмина Д. Лабудовић Станковић редовни професор 2020. Правни факултет у Крагујевцу Право у економији
Милан П. Дедић доцент 2020. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Примењена механика
Горан Ђ. Марковић ванредни професор 2020. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Механизација и носеће конструкције.
Тања С. Станишић ванредни професор 2020. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Општа економија
Јован Д. Вујичић доцент 2020. Правни факултет у Крагујевцу Привредноправна научна област
Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинске конструкције и механизација
Милан Д. Стаменковић доцент 2020. Економски факултет у Крагујевацу Економске квантитативне методе
Драган Г. Стојковић доцент 2020. Економски факултет у Крагујевацу Финансије, финансијске институције и осигурање
Стеван Д. Луковић доцент 2020. Економски факултет у Крагујевацу Финансије, финансијске институције и осигурање
Жељко Љ. Степановић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Андриана М. Букоњић доцент 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Фармацеутска хемија
Милан С. Коцић редовни професор 2019. Економски факултет у Крагујевацу Пословна економија
Жељко Д. Мијаиловић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Инфективне болести
Војин С. Ковачевић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Соња И. Милутиновић доцент 2019. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Општа економија
Горица Т. Ђелић ванредни професор 2019. Природно-математички факултет у Крагујевцу Морфологија, фитохемија и систематика биљака
Драгомир С. Димитријевић ванредни професор 2019. Економски факултет у Крагујевацу Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Јелена Ч. Баралић ванредни професор 2019. Факултет техничких наука у Чачку Производне технологије
Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинске конструкције и механизација
Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинскe конструкције и механизација.


  Укупно: 1166    Страна: 1/24    Следећа ►