Наставници Универзитета

Преглед свих активних наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Марина М. Митровић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Биохемија.
Андријана Ж. Милетић асистент 2019. Факултет педагошких наука у Јагодини Методика наставе природе и друштва
Младен Б. Манојловић асистент 2019. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Математика
Весна С. Миловановић доцент 2019. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Менаџмент и пословање
Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Природно-математички факултет у Крагујевцу Дискретна математика
Љиљана С. Костић ванредни професор 2019. Педагошки факултет у Ужицу Књижевност са методиком наставе
Мирјана Стакић ванредни професор 2019. Педагошки факултет у Ужицу Српски језик са методиком наставе
Тамара В. Ђурђић Милошевић доцент 2019. Правни факултет у Крагујевцу Грађанскоправна
Ана С. Митровски-Богдановић доцент 2019. Природно-математички факултет у Крагујевцу Зоологија
Јелена Д. Николић ванредни професор 2019. Економски факултет у Крагујевацу Пословна економија
Аница Д. Пантић асистент 2019. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Математика
Ђорђе А. Новчић истраживач сарадник 2019. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Енергетика и заштита животне средине
Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Биоинжењеринг
Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинске конструкције и механизација
Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Факултет педагошких наука у Јагодини Социологија образовања
Марина С. Трајковић-Биџовски редовни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Соло певање
Оливер Ђ. Њего редовни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Соло певање
Сузана С. Марочик редовни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Методика вокално иструменталне наставе
Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Енергетика
Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Примењена механика
Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Биоинжењеринг
Светлана Д. Милетић-Дракулић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Неурологија.
Немања С. Здравковић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Патолошка физиологија
Снежана Б. Симић редовни професор 2019. Природно-математички факултет у Крагујевцу Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Економски факултет у Крагујевацу Финансије, финансијске институције и осигурање
Весна Д. Станковић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Патолошка анатомија.
Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Факултет педагошких наука у Јагодини Психологија у васпитно-образовном раду
Дејан С. Петровић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина.
Аница Р. Крсмановић асистент 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Методика наставе енглеског језика
Тијана Н. Кукић доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Италијански језик и лингвистика
Иван С. Дамљановић доцент 2019. Природно-математички факултет у Крагујевцу Органска хемија и настава хемије
Миљан Р. Марашевић доцент 2019. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Енергетика и заштита животне средине
Виолета М. Ирић-Ћупић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина.
Дејана Т Ружић Зечевић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Фармакологија и токсикологија.
Марина М. Јовановић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина
Љиљана А. Новковић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина
Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Економски факултет у Крагујевацу Примењено рачунарство
Бранко М. Ристић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Јелена З. Томић асистент 2019. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Електротехника
Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство
Марија М. Костић ванредни професор 2019. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Екоменаџмент
Дарко Д. Димитровски ванредни професор 2019. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Менаџмент и пословање
Миливоје Лапчевић доцент 2019. Правни факултет у Крагујевцу Правно-економска област.
Борко Михајловић доцент 2019. Правни факултет у Крагујевцу Привредно-правна научна област
Ненад З. Томић доцент 2019. Економски факултет у Крагујевацу Финансије, финансијске институције и осигурање
Владимир П. Благојевић ванредни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Хармоника.
Анка Ж. Симић доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Српска књижевност.
Радиша Т. Павловић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Клиничка фармација
Марко Б. Спасић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Слободан С. Новокмет редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицинска хемија


  Страна: 2/24    ◀ Претходна  Следећа ►  


  Страна: 2/24    ◀ Претходна  Следећа ►