Nastavnici Univerziteta

Pregled svih aktivnih nastavnika Univerziteta


Univerzitet u Kragujevcu
Nastavnik Zvanje Godina izbora ↓ Fakultet Uža naučna/umetnička oblast
Miloš Ž. Papić vanredni profesor 2020. Fakultet tehničkih nauka u Čačku Menadžment informacioni sistemi
Ana M. Plazinić docent 2020. Fakultet tehničkih nauka u Čačku Teorijska i opšta elektrotehnika
Marijana M. Kosanić vanredni profesor 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Algologija i mikologija
Dobrivoje S. Stojadinović docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Anatomija
Jelena N. Arsenijević-Mitrić vanredni profesor 2020. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Teorijske književne discipline i opšta književnost
Ivan B. Simić docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Interna medicina
Dejan D. Baskić redovni profesor 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Farmaceutska mikrobiologija
Danijela Z. Despotović redovni profesor 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Opšta ekonomija i privredni razvoj.
Vesna R. Janjić redovni profesor 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Računovodstvo, revizija i poslovne finansije.
Nenad M. Stanišić redovni profesor 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Opšta ekonomija i privredni razvoj.
Marko M. Folić redovni profesor 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Klinička farmacija
Jelena I. Rokvić vanredni profesor 2020. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Gudački instrumenti - violina
Slavica R. Marković vanredni profesor 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Pedijatrija.
Violeta S. Mladenović docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Interna medicina
Marko J. Milosavljević docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Protetika
Jovana Bradić docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Farmaceutska tehnologija
Vladimir S. Zdravković vanredni profesor 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Interna medicina
Milica S. Luković docent 2020. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Poljoprivredna botanika
Zoran D .Vuković docent 2020. Pravni fakultet u Kragujevcu Građanskopravna
Vera Ž. Jovanović docent 2020. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Francuski jezik i metodika nastave francuskog jezika i književnosti
Mirjana M. Lazić docent 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Diskretna matematika
Milan P. Nikolić vanredni profesor 2020. Agronomski fakultet u Čačku Inžinjerski procesi
Svetlana M. Milošević-Zlatanov vanredni profesor 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Zoologija
Mirjana V. Pavlović docent 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Mtematička naliza sa primenama.
Boris D. Furtula vanredni profesor 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Fizička hemija.
Ivana D. Radojević docent 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Mikrobiologija
Ana R. Radović Firat nastavnik stranih jezika 2020. Fakultet tehničkih nauka u Čačku Engleski jezik struke
Biljana Lj. Mandić vanredni profesor 2020. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Muzička pedagogija
Marinko Ž. Timotijević docent 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Matematička analiza sa primenama.
Aleksandra S. Maksimović docent 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Opšta pedagogija
Jasmina D. Labudović Stanković redovni profesor 2020. Pravni fakultet u Kragujevcu Pravo u ekonomiji
Milan P. Dedić docent 2020. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Primenjena mehanika
Goran Đ. Marković vanredni profesor 2020. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Mehanizacija i noseće konstrukcije.
Tanja S. Stanišić vanredni profesor 2020. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Opšta ekonomija
Jovan D. Vujičić docent 2020. Pravni fakultet u Kragujevcu Privrednopravna naučna oblast
Rodoljub M. Vujanac vanredni profesor 2020. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinske konstrukcije i mehanizacija
Milan D. Stamenković docent 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Ekonomske kvantitativne metode
Dragan G. Stojković docent 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Finansije, finansijske institucije i osiguranje
Stevan D. Luković docent 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Finansije, finansijske institucije i osiguranje
Željko Lj. Stepanović docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Hirurgija
Andriana M. Bukonjić docent 2020. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Farmaceutska hemija
Milan S. Kocić redovni profesor 2019. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Poslovna ekonomija
Željko D. Mijailović redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Infektivne bolesti
Vojin S. Kovačević docent 2019. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Hirurgija
Sonja I. Milutinović docent 2019. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Opšta ekonomija
Gorica T. Đelić vanredni profesor 2019. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka
Dragomir S. Dimitrijević vanredni profesor 2019. Ekonomski fakultet u Kragujevacu Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
Jelena Č. Baralić vanredni profesor 2019. Fakultet tehničkih nauka u Čačku Proizvodne tehnologije
Mirko Ž. Blagojević redovni profesor 2019. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinske konstrukcije i mehanizacija
Zorica D. Đorđević redovni profesor 2019. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinske konstrukcije i mehanizacija.


  Ukupno: 1166    Strana: 1/24    Sledeća ►