Наставници Универзитета

Преглед свих активних наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник ↑ Звање Година избора Факултет Ужа научна/уметничка област
Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Природно-математички факултет у Крагујевцу Програмирање
Александар Ацовић сарадник 2016. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Ортопедија вилице
Александар В. Алексић доцент 2017. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
Александар В. Матић доцент 2017. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство
Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Енергетика
Александар Д Тасић доцент 2016. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Кларинет
Александар Д. Јовановић доцент 2018. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Друмски саобраћај
Александар Д. Радовановић асистент 2015. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Енглеска књижевност и култура
Александар Д. Спасић доцент 2011. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Режија (глума и оперски студио)..
Александар Д. Стефановић асистент 2014. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Камерна музика
Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Гинекологија и акушерство.
Александар З. Миленковић асистент 2016. Природно-математички факултет у Крагујевцу Методика, историја и филозофија математике
Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Моторна возила
Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Патолошка физиологија.
Александар М. Даговић доцент 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Клиничка онкологија
Александар М. Драгашевић доцент 2017. Факултет техничких наука у Чачку Менаџмент информациони системи
Александар М. Ђорђевић доцент 2019. Факултет техничких наука у Чачку Информациони системи
Александар М. Зарић доцент 2017. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Цртање и сликање.
Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Факултет педагошких наука у Јагодини Физичка култура са методиком.
Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Τермодинамика и процесна техника
Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Природно-математички факултет у Крагујевцу Екологија, биогеографија и заштита животне средине.
Александар М. Поповић асистент 2011. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Графички дизајн.
Александар М. Ранковић ванредни професор 2015. Факултет техничких наука у Чачку Електроенергетика
Александар М. Цветковић доцент 2018. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Александар М. Шебековић доцент 2017. Факултет техничких наука у Чачку Математика
Александар Н. Арсенијевић доцент 2017. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Онкологија
Александар Н. Игњатовић асистент 2015. Педагошки факултет у Ужицу Методика наставе познавања природе и друштва.
Александар Н. Јовановић асистент 2017. Природно-математички факултет у Крагујевцу Математичка анализа са применама
Александар Николић асистент 2018. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Примењена механика
Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Примењена механика
Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Природно-математички факултет у Крагујевцу Функционална нализа
Александар С. Гавриловић асистент 2014. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Неурологија
Александар С. Ђокановић виши лектор 2009. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Немачки језик.
Александар С. Пауновић редовни професор 2012. Агрономски факултет у Чачку Ратарство и крмно биље
Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Електротехничко и рачунарско инжењерство
Александар С. Ружичић стручни/уметнички сарадник 2012. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Дувачки инструменти
Александар Ч. Вуловић асистент 2014. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Музичка педагогија (Солфеђо и Методика наставе солфеђа)
Александра Б. Димитријевић доцент 2012. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Гинекологија и акушерство.
Александра Б. Митровић доцент 2016. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Рачуноводство и финансије
Александра Б. Шуваковић доцент 2016. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Италијански језик и лингвистика
Александра Бошковић асистент 2016. Економски факултет у Крагујевацу Пословна економија
Александра Влашковић сарадник у настави 2016. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Орална хирургија
Александра Вранић сарадник у настави 2016. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Клиничка фармација
Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Природно-математички факултет у Крагујевцу Органска хемија
Александра Г. Павићевић асистент 2012. Правни факултет у Крагујевцу Грађанскоправна научна област
Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Примењена механика
Александра Ивковић асистент 2015. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Музичка теорија
Александра Ј. Јуришић-Шкевин ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Физикална медицина и рехабилитација.
Александра Калезић-Глишовић доцент 2013. Факултет техничких наука у Чачку Физика.


  Укупно: 1166    Страна: 1/24    Следећа ►