Одржани научни скупови


У склопу градске манифестације „Дани кнеза Михаила“ одржан је научни скуп у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Одељења историјских наука САНУ.

опширније

У склопу „Дана Кнеза Михаила“ организује се научни скуп на Универзитету у Крагујевцу

опширније

Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу (3-4. jун 2019.)

опширније

Економски факултет у Крагујевцу и Савез економиста Србије (12. април 2019.)

опширније

Правни факултет у Крагујевцу (17. мај 2019.)

опширније

Агрономски факултет у Чачку (15-16. март 2019.)

опширније

Факултет педагошких наука у Јагодини (9-10. мај 2019.)

опширније

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (30. март 2019.)

опширније

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (30. мај - 1. јун 2019.)

опширније