Одржани научни скупови


Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу (3-4. jун 2019.)

опширније

Економски факултет у Крагујевцу и Савез економиста Србије (12. април 2019.)

опширније

Правни факултет у Крагујевцу (17. мај 2019.)

опширније

Агрономски факултет у Чачку (15-16. март 2019.)

опширније

Факултет педагошких наука у Јагодини (9-10. мај 2019.)

опширније

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (30. март 2019.)

опширније

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (30. мај - 1. јун 2019.)

опширније