Održani naučni skupovi


U sklopu gradske manifestacije „Dani kneza Mihaila“ održan je naučni skup u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Odeljenja istorijskih nauka SANU.

opširnije

U sklopu „Dana Kneza Mihaila“ organizuje se naučni skup na Univerzitetu u Kragujevcu

opširnije

Ekonomski fakultet u Kragujevcu (3-4. jun 2019.)

opširnije

Ekonomski fakultet u Kragujevcu i Savez ekonomista Srbije (12. april 2019.)

opširnije

Pravni fakultet u Kragujevcu (17. maj 2019.)

opširnije

Agronomski fakultet u Čačku (15-16. mart 2019.)

opširnije

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini (9-10. maj 2019.)

opširnije

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu (30. mart 2019.)

opširnije

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji (30. maj - 1. jun 2019.)

opširnije