Univerzitetski informatički centar - SERVISI: E-mail (@kg.ac.rs) zahtev

Nakon popunjavanja forme, kliknuti na Sačuvaj u PDF formatu. Odštampan i potpisan zahtev poslati na helpdesk@kg.ac.rs.

Univerzitet u Kragujevcu

Univerzitetski informatički centar (UNIC)Zahtev za otvaranje E-mail i G Suite naloga

  • E-mail nalog omogućava e-mail adresu oblika username@kg.ac.rs.
  • G Suite nalog omogućava e-mail adresu oblika username@uni.kg.ac.rs. Ovaj nalog omogućava korišćenje Google paketa usluga za obrazovne institucije (G Suite for Education).


* Pravo na e-mail nalog imaju zaposleni u institucijama Univerziteta u Kragujevcu.