ПРОЦЕДУРА ПРЕДПРИЈАВЉИВАЊА ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Key Action 2 ‐ Capacity Building in the field of Higher Education ЕРАЗМУС+

Уколико желите да пријавите пројекат  Еразмус+ изградње капацитета у високом образовању,  потребно је да доставите формулар предпријаве пројекта, одштампан на меморандуму факултета, са потписом руководиоца пројекта  и декана факултета. Формулар  доставити  Начелнику Одељења  за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, Оливери  Мијатовић на мејл адресу: erasmus@kg.ac.rs.  

Руководиоци партнерских пројеката који добију подршку Универзитета у Крагујевцу треба да доставе на горе наведену мејл адресу  попуњени  Мandate  формулар на потпис ректору. Руководиоци који пријављују координаторске пројекте, достављају Declaration of honour са одштампаном пројектном апликацијом, и то лично на адресу:

Универзитет у Крагујевцу
Одељење за међународну сарадњу
Јована Цвијића бб
34000 Крагујевац

Рок за подношење пројектних пријава је 10. фебруар 2016., а Универзитет у Крагујевцу ће разматрати све предпријаве које се доставе  закључно са   22. јануаром 2016.   

За додатне информације о предпријављивању пројеката изградње капацитета у високом образовању обратите се Одељењу за међународну сарадњу  на телефон 034 304 985, или на мејл адресу: erasmus@kg.ac.rs.  

Формулар зе предпријављивање је дат у прилогу.