POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNIKA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU ZA TRANSPORT „TODOR KABLEŠKOV“ U SOFIJI (Bugarska) KONKURS ZA FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti nastavnici Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu:

  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching), u trajanju od 5 dana

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Engineering, manufacturing and construction i Information and Communication Technologies (ICTs)

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 28. DECEMBRA 2015. GODINE, DO 10:00 SATI.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za nastavni kadar:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku*
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti
  • Biografija kandidata (Curriculum vitae) na engleskom jeziku
  • Sertifikat o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- nivo B2) **
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave ili usavršavanje kandidata; e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju stranog jezika, možete dostaviti jezičku preporuku sa fakulteta (od profesora engleskog jezika).

 

Informacije namenjene nastavnom kadru na razmeni u okviru Erazmus + programa možete pogledati OVDE.

Spisak Erazmus + koordinatora na Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji možete pogledati OVDE.

Katalog kurseva na engleskom jeziku možete pronaći OVDE.

Više informacija o Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji možete videti OVDE.

 

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene za nastavno osoblje:

U vezi svih detalja (kao što su: na kojoj katedri ćete predavati, kada ćete doći, na kom nivou studija ćete držati predavanja, itd) morate da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa željenog fakulteta.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinator sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Univerzitet za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (februar/jun 2016.)


Dokumenti:

Activity plan staff