POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNIKA FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U SOFIJI „SVETI KLIMENT OHRIDSKI“ (Bugarska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti nastavnici Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu:

  • nastavno osoblje sa Katedre za srpski jezik i književnost (staff mobility – teaching), u trajanju od 5 dana

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: South Slavic languages and Literature na Fakultetu za slavistiku

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 15. JANUARA 2016. GODINE, DO 12:00 SATI.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za nastavni kadar:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku*
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti
  • Biografija kandidata (Curriculum vitae) na engleskom jeziku
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Spisak Erazmus + koordinatora na Univerzitetu u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“  možete pogledati OVDE.

Više informacija o Univerzitetu u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“ možete videti OVDE.

Više informacija o Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE.

Više o studijskim programima na Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE.

Interinstitucionalnim ugovorom između Univerziteta u Sofiji „Sv. Kliment Ohridski“, odnosno Fakulteta za slavistiku, i Univerziteta u Kragujevcu, odnosno Filološko-umetničkog fakulteta, srpski jezik je definisan kao jezik na kome će se izvoditi nastava.

 

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

Napomene za nastavno osoblje:

U vezi svih detalja (kao što su: na kojoj katedri ćete predavati, kada ćete doći, na kom nivou studija ćete držati predavanja, itd.) morate da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa željenog fakulteta.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinator sa Filološko-umetničkog fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Univerzitetu u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“ kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Univerzitet u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (februar/jun 2016.)


Dokumenti:

Activity plan staff