Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održana je, 26. januara 2016. godine, javna rasprava o Nacrtu zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, kojoj su prisustvovali prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar, članovi Radnog tima za izradu nacrta zakona i profesori fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na čelu sa prof. dr Nebojšom Arsenijevićem, rektorom

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održana je, 26. januara 2016. godine,  javna rasprava o Nacrtu zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija koju sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nacrt zakona su, u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavili: prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar, kao i članovi Radne grupe zadužene za izradu nacrta zakona:  Dragana Stojiljković Petrović i Jelena Jakovljević, pravnici iz Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ivana Dedijer i Katarina Rančić, pravnici iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar, je u uvodnom izlaganju naglasio da je reč o kompleksnom zakonu koji se sastoji od 79 članova svrstanih u 10 poglavlja, u čijoj su izradi učestvovali predstavnici 12 ministarstava u saradnji sa ekspertima iz zemalja EU (Poljske, Hrvatske i Slovenije).

Zakonom se uređuju minimalni uslovi osposobljavanja u Republici Srbiji za obavljanje sedam regulisanih profesija za koje je, prema propisima EU, predviđeno automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija i to: doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, medicinska sestra opšte nege, babica, arhitekta i doktor veterinarske medicine.

U diskusiji koja je usledila nakon predstavljanja nacrta zakona, prof. dr Nebojša Arsenijević, rektor, izneo je podatak da je još 2007. godine usklađena, a 2013. godine potvrđena, direktiva za medicinska zanimanja, kao zanimanja koja nose sa sobom specifičnu društvenu odgovornost. Prof. dr Ivan Kolarić sa Filološko-umetničkog fakulteta ukazao je na neophodnost zaštite nacionalnog jezika i obezbeđivanja minimuma nacionalnih interesa u svim fazama izrade zakona. Prof. dr Dušica Palačković iznela je stav rukovodstva Pravnog fakulteta da je, pored postojećih, potrebno regulisati i druge profesije, pre svega pravnu profesiju i profesije koje se odnose na obrazovanje.

Učesnici u diskusiji, kao i svi zainteresovani članovi akademske zajednice sa Univerziteta u Kragujevcu pozvani su da svoje predloge, primedbe i sugestije proslede Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na e-mail adresu: javna.rasprava@mpn.gov.rs sa naznakom: „regulisane profesije“.


Foto galerija: