ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НАСТАВНОГ И ВАННАСТАВНОГ КАДРА ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ БЈАЛИСТОК (Пољска)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

На конкурс се може пријавити наставно и ненаставно особље факултета Универзитета у Крагујевцу.

У складу са потписаним уговором о реализацији мобилности на Техничком универзитету Бјалисток и одобреним областима и типовима мобилности заинтересовани кандидати се могу пријавити за:

  • Мобилност за ненаставно особље траје 5 дана (+ 2 дана за пут) и подразумева учешће у посебном програму International week for staff members (09-13. мај 2016.)

 

На конкурс се можете пријавити до 05. марта 2016.

Потребна документа за пријаву:

  1. Потврда о запослењу (на енглеском језику)
  2. Писaни доказ заинтересованости страног партнера (за држање наставе; e-mail коресподенција и/или позивно писмо одговарајућег департмана/одељења)
  3. Предлог плана активности (Activity Plan proposal) за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику)
  4. Биографија кандидата на енглеском језику
  5. Доказ о знању страног језика релевантног за боравак на партнерском универзитету (Б2 ниво)

 

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2.спрат), радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса за слање пријава:

Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

 

  • Више информација о Техничком универзитету у Бјалистоку можете видети на: http://pb.edu.pl/en/
  • Академски кадар се може пријавити за наставничку мобилност (Staff mobility – teaching) на Факултету за машинско инжењерство Техничког Универзитета Бјалисток.
  • Административни кадар се може пријавити за учешће у програму (Staff mobility – training) International week for staff members који обухвата упознавање Универзитета и факултета, састанке са колегама из различитих сектора и размену искуства.

 

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата Техничком Универзитету Бјалисток.

II Технички Универзитет Бјалисток одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (март/јун 2016.)

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs