POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I VANNASTAVNOG KADRA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU BJALISTOK (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Bjalistok i odobrenim oblastima i tipovima mobilnosti zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za:

  • Mobilnost za nenastavno osoblje traje 5 dana (+ 2 dana za put) i podrazumeva učešće u posebnom programu International week for staff members (09-13. maj 2016.)

 

Na konkurs se možete prijaviti do 05. marta 2016.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
  2. Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave; e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)
  3. Predlog plana aktivnosti (Activity Plan proposal) za boravak na partnerskom univerzitetu (na engleskom jeziku)
  4. Biografija kandidata na engleskom jeziku
  5. Dokaz o znanju stranog jezika relevantnog za boravak na partnerskom univerzitetu (B2 nivo)

 

Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2.sprat), radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa za slanje prijava:

Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

  • Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku možete videti na: http://pb.edu.pl/en/
  • Akademski kadar se može prijaviti za nastavničku mobilnost (Staff mobility – teaching) na Fakultetu za mašinsko inženjerstvo Tehničkog Univerziteta Bjalistok.
  • Administrativni kadar se može prijaviti za učešće u programu (Staff mobility – training) International week for staff members koji obuhvata upoznavanje Univerziteta i fakulteta, sastanke sa kolegama iz različitih sektora i razmenu iskustva.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Tehničkom Univerzitetu Bjalistok.

II Tehnički Univerzitet Bjalistok odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (mart/jun 2016.)

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs