POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I VANNASTAVNOG KADRA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U DEUSTU (Španija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

I Mobilnost za nastavno osoblje

 • Trajanje mobilnosti: 5 do 12 dana + put, uz obavezu držanja nastave u trajanju od 8 časova nedeljno
 • Period realizovanja mobilnosti: sve odobrene mobilnosti moraju početi pre 11. septembra 2016.
 • Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu:
  • CV
  • Kopija pasoša
  • Pismo podrške sa matične institucije (od dekana/prodekana za međunarodnu saradnju/šefa katedre)
  • Ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
  • Neophodan je odgovarajući nivo znanja engleskog ili španskog jezika ( B2 ili C1 partner neće zahtevati zvanične sertifikate)
  • Dostupne oblasti za nastavničku mobilnost (Staff Teaching Mobility):

Društveno-humanističke nauke:

 • Bach in Humanities
 • Bach in Tourism
 • Bach in Social Education
 • Bach in Modern Languages
 • Bach in Modern Languages and Management
 • Bach in Leisure Management: Culture, Tourism, Sport and Recreation
 • Masters in Congress, Event and Trade air Management
 • Human Rights: Ethical, Social and Political Challenges

Mašinstvo:

 • BSc. Eng. Telecommunications
 • BSc. Eng. Computing
 • BSc. Eng. Industrial Technologies
 • BSc. Eng. Industrial Electronics and Automation
 • Masters in Telecommunications Engineering
 • Masters in Industrial Organization Engineering
 • Masters in Computing Engineering

Deusto Business School

Pravo

Psihologija

Obrazovanje

Teologija

 

II Mobilnost za nenastavno osoblje

 • Trajanje mobilnosti: 12 dana + put
 • Period realizovanja mobilnosti: zainteresovani kandidati mogu odabrati jedan od ponuđenih termina: 01-14. maj 2016. ili 11-24. septembar 2016.
 • Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu:
  • CV
  • Kopija pasoša
  • Pismo podrške sa matične institucije (od dekana/prodekana za međunarodnu saradnju/načelnika)
  • Ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
  • Neophodan je odgovarajući nivo znanja engleskog jezika ( B2 ili C1 partner - neće zahtevati zvanične sertifikate)
  • stručnost u sledećim oblastima: International Relations, Human Resources, Marketing

 

Prijava:

 • Sva dokumenta poslati elektronskim putem na mailto:staffapplication@deusto.es
 • Sva dokumenta moraju biti u PdF formatu.
 • U naslovu mejla obavezno napisati:
  STT_UniKG_Serbia (za prijave administrativnog kadra - Staff Training Mobilities)            
  STA_UniKG_Serbia (za prijave akademskog kadra - Staff Teaching Mobilities)
 • Rok za slanje prijava: 01. mart 2016. do 13 časova

 

Erazmus grant obuhvata:

- stipendiju u iznosu od 1440 evra (administrativno osoblje) za ceo period mobilnosti
- stipendiju u iznosu od 120 evra/dnevno (za akademsko osoblje)
- dodatak za putne troškove u iznosu od 275 evra
- osiguranje 1,32 evra/dnevno

Napomene:

A) Ugovor o mobilnosti (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) odobrava Univerzitet Deusto pre početka mobilnosti i mora sadržati nastavni program koji obuhvata 8 sati nastave nedeljno.

B) Ugovor o mobilnosti (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) odobrava Univerzitet Deusto pre početka mobilnosti.

C) Univerzitet u Kragujevcu ne učestvuje u selekciji kandidata. Univerzitet u Deustu vrši odabir kandidata u skladu sa internim pravilima selekcije i obaveštava Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu o rezultatima konkursa do 14. marta 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs