POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG KADRA FAKULTETA ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU TURUN YLIOPISTO (University of Turku, Finska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom na konkurs se može prijaviti samo nastavno osoblje Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i to u oblasti: Travel, tourism and leisure

Mobilnost za nastavno osoblje obuhvata:

  • Mobilnost u trajanju od 7 dana (5 dana + 2 dana za put) uz obavezu držanja nastave u trajanju od 8 časova nedeljno
  • Stipendiju u iznosu od 140 evra/dnevno
  • Dodatak za putne troškove u iznosu od 275 evra

 

Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Pozivno pismo ili saglasnost odgovarajućeg departmana/odeljenja sa Univerziteta Turku
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)

 

Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Rok za slanje prijava: 11. februar 2016.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata partnerskoj instituciji.

II Univerzitet u Turku odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

III Period realizovanja mobilnosti: akademska 2015/16. u skladu sa dogovorom sa koordinatorima na Univerzitetu u Turku.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs