ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА И ФАКУЛТЕТА ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ У ВАРНИ (Бугарска)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

На конкурс се могу пријавити:

  • студенти основних академских студија (размена у трајању од 3 месеца)

Доступна студијска област: Business Administration/ Management/ Tourism/ Hospitality

 

НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 01. МАРТА 2016. године, до 14:00 сати.

 

Потребна документа за пријаву за студенте:

Пријавни формулар

Предлог плана студија

Потврда са факултета (потврда да сте редован студент), и превод на енглеском језику*

Листа положених испита и превод на енглеском језику*

Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (ниво Б1)**

 

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Као потврде о знању језика могу се прихватити:

- Међународно признати сертификати (TOEFL, IELTS) и то не старији од годину дана од

дана издавања;

- Потврде издате од регистрованих школа језика, и то не старије од годину дана од дана издавања;

- Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) - ако је кандидат током студија имао енглески (страни) језик као предмет и положио са неком оценом (од 6 до 10). У том случају, кандидат треба да достави Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) знања језика, са именом и презименом, који је попунио и потписао предметни наставник. Наведени формулар треба да буде потписан и од ERASMUS+ координатора са тог факултета и оверен печатом факултета.

 

Студијску понуду Универзитета за менаџмент у Варни на енглеском језику за ниво основних студија можете погледати у прилогу, као и ОВДЕ.

Више информација о Универзитету за менаџмент у Варни можете видети ОВДЕ.

Сва документа можете послати на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората - између Правног и Економског факултета, 2. спрат), радним данима од 08:00 - 16:00 часова.

 

Напомене:

Студенти прве године основних академских студија не могу да се пријаве на конкурс за размену.

Сва неопходна документа достављате на енглеском језику. У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Предлог плана студија (у овој фази пријаве кандидат наводи листу предмета/курсева које намерава да похађа у периоду мобилности - летњи семестар академске 2015/2016. а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду Уговора о учењу /Erasmus+ Learning Agreement. У избору предмета које студент жели да слуша у току мобилности потребно је да сакупи најмање 20, односно највише 30 ЕСПБ.

За сва додатна питања и консултације у вези са израдом Плана студија/уговора о учењу потребно је да се обратите Еразмус+ координатору на свом факултету.

Еразмус+ координатор на Економском факултету је доц. др Ненад Станишић, продекан за науку и међународну сарадњу; Еразмус+ координатор на Факултету за хотелијерство и туризам је доц. др Марија Мандарић, продекан за науку и међународну сарадњу.

 

Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити на сајту ЦзРк-а у нашој секцији Мобилност, као и у Приручнику за мобилност студената. Наравно, увек сте добродошли у Центар, ако имате питање, недоумицу или вам је потребан савет :)

Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34 000 Крагујевац
Зграда Ректората, 2. спрат
Контакт телефон: 034 300 425
Радно време: ПОН-ПЕТ од 08:00 до 16:00

 

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу и Еразмус+ координатор са вашег факултета извршиће проверу подобности пријава (испуњеност услова у складу са Еразмус + програмом, валидност поднетих докумената). Пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију биће достављене Универзитету за менаџмент у Варни као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет за менаџмент у Варни организоваће skype интервју са номинованим кандидатима.

II Универзитет за менаџмент у Варни одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (јул/август 2016.)