POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU ZA MENADžMENT U VARNI (Bugarska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)

Dostupna studijska oblast: Business Administration/ Management/ Tourism/ Hospitality

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 01. MARTA 2016. godine, do 14:00 sati.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente:

Prijavni formular

Predlog plana studija

Potvrda sa fakulteta (potvrda da ste redovan student), i prevod na engleskom jeziku*

Lista položenih ispita i prevod na engleskom jeziku*

Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (nivo B1)**

 

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Kao potvrde o znanju jezika mogu se prihvatiti:

- Međunarodno priznati sertifikati (TOEFL, IELTS) i to ne stariji od godinu dana od

dana izdavanja;

- Potvrde izdate od registrovanih škola jezika, i to ne starije od godinu dana od dana izdavanja;

- Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet) - ako je kandidat tokom studija imao engleski (strani) jezik kao predmet i položio sa nekom ocenom (od 6 do 10). U tom slučaju, kandidat treba da dostavi Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet) znanja jezika, sa imenom i prezimenom, koji je popunio i potpisao predmetni nastavnik. Navedeni formular treba da bude potpisan i od ERASMUS+ koordinatora sa tog fakulteta i overen pečatom fakulteta.

 

Studijsku ponudu Univerziteta za menadžment u Varni na engleskom jeziku za nivo osnovnih studija možete pogledati u prilogu, kao i OVDE.

Više informacija o Univerzitetu za menadžment u Varni možete videti OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata - između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene:

Studenti prve godine osnovnih akademskih studija ne mogu da se prijave na konkurs za razmenu.

Sva neophodna dokumenta dostavljate na engleskom jeziku. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement. U izboru predmeta koje student želi da sluša u toku mobilnosti potrebno je da sakupi najmanje 20, odnosno najviše 30 ESPB.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na svom fakultetu.

Erazmus+ koordinator na Ekonomskom fakultetu je doc. dr Nenad Stanišić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju; Erazmus+ koordinator na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam je doc. dr Marija Mandarić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju.

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet :)

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus+ koordinator sa vašeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata). Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Univerzitetu za menadžment u Varni kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Univerzitet za menadžment u Varni organizovaće skype intervju sa nominovanim kandidatima.

II Univerzitet za menadžment u Varni odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (jul/avgust 2016.)