АКТУЕЛНО:

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НАСТАВНИКА ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО У БУКУРЕШТУ (Румунија)
КОНКУРС ЗА ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

На конкурс се могу пријавити наставници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву:

  • наставно особље (staff mobility – teaching), у трајању од 7 дана

Наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.

Доступна студијска област: Mechanical Engineering

 

НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 04. МАРТА 2016. ГОДИНЕ, ДО 10:00 САТИ.

 

Потребна документа за пријаву за наставни кадар:

  • Потврда о запослењу на енглеском језику*
  • План активности током мобилности
  • Биографија кандидата (Curriculum vitae) на енглеском језику
  • Доказ о познавању енглеског/француског језика (минимални ниво познавања језика- Б2) **
  • Писaни доказ заинтересованости страног партнера (за држање наставе или усавршавање кандидата; e-mail коресподенција и/или позивно писмо одговарајућег департмана/одељења)

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Као потврде о знању језика могу се прихватити:

- Међународно признати сертификати (TOEFL, IELTS и сл.) и то не старији од годину дана од дана издавања;                                                     

- Потврде издате од регистрованих школа језика, и то не старије од годину дана од дана издавања;

- Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) - ако је кандидат током студија имао енглески (страни) језик као предмет и положио са неком оценом (од 6 до 10). У том случају, кандидат треба да достави Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) знања језика, са именом и презименом, који је попунио и потписао предметни наставник са Универзитета у Крагујевцу. Наведени формулар треба да буде потписан и од ERASMUS+ координатора са тог факултета и оверен печатом факултета.

 

Информације намењене наставном кадру на размени у оквиру Еразмус+ програма можете погледати ОВДЕ.

Контакт податке о Еразмус+ координатору на Техничком универзитету за грађевинарство у Букурешту можете пронаћи ОВДЕ.

Академску понуду можете пронаћи ОВДЕ.

Више информација о Техничком универзитету за грађевинарство у Букурешту можете видети ОВДЕ.

 

Сва документа можете послати на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората -између Правног и Економског факултета, 2. спрат), радним данима од 08:00 - 16:00 часова.

 

Напомене за наставно особље:

У вези свих детаља (као што су: на којој катедри ћете предавати, на ком нивоу студија ћете држати предавања, итд) морате да контактирате Еразмус+ координатора, односно колеге са одговарајућег департмана.

Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити на сајту ЦзРк-а у нашој секцији Мобилност, као и у Приручнику за мобилност студената. Наравно, увек сте добродошли у Центар, ако имате питање, недоумицу или вам је потребан савет.

Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34 000 Крагујевац
Зграда Ректората, 2. спрат
Контакт телефон: 034 300 425
Радно време: ПОН-ПЕТ од 08:00 до 16:00

 

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата партнерској институцији.

II Технички универзитет за грађевинарство у Букурешту одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.

III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (03-09. април 2016. године)