ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО У БУКУРЕШТУ (Румунија)
КОНКУРС ЗА ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

На конкурс се могу пријавити студенти докторских студија на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву:

  • студенти докторских студија (размена у трајању од 3 месеца)

Доступна студијска област: Mechanical Engineering

 

НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 04. МАРТА 2016. ГОДИНЕ, ДО 10:00 САТИ.

 

Потребна документа за пријаву за наставни кадар:

  • Пријавни формулар
  • Предлог плана студија/истраживања
  • Потврда са факултета (потврда да сте редован студент) и превод на енглески језик*
  • Листа положених испита (студенти докторских студија прилажу листу положених испита са мастер студија, уколико у тренутку пријаве немају положене испите са докторских студија) и превод на енглески језик*
  • Копија дипломе и превод на енглески језик*
  • Доказ о познавању енглеског/француског језика (минимални ниво познавања језика- Б2) **

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Као потврде о знању језика могу се прихватити:

- Међународно признати сертификати (TOEFL, IELTS и сл.) и то не старији од годину дана од дана издавања;                                                     

- Потврде издате од регистрованих школа језика, и то не старије од годину дана од дана издавања;

- Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) - ако је кандидат током студија имао енглески (страни) језик као предмет и положио са неком оценом (од 6 до 10). У том случају, кандидат треба да достави Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) знања језика, са именом и презименом, који је попунио и потписао предметни наставник са Универзитета у Крагујевцу. Наведени формулар треба да буде потписан и од ERASMUS+ координатора са тог факултета и оверен печатом факултета.

 

Информације намењене студентима на размени у оквиру Еразмус + програма можете погледати ОВДЕ.

Контакт податке о Еразмус+ координатору на Техничком универзитету за грађевинарство у Букурешту можете пронаћи ОВДЕ.

Академску понуду можете пронаћи ОВДЕ.

Више информација о Техничком универзитету за грађевинарство у Букурешту можете видети ОВДЕ.

 

Сва документа можете послати на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората -између Правног и Економског факултета, 2. спрат), радним данима од 08:00 - 16:00 часова.

 

Напомене за студенте:

Предлог плана студија/план истраживања - у овој фази пријаве кандидат наводи листу предмета/курсева које намерава да похађа у периоду мобилности/ - летњи семестар академске 2015/2016. а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду Уговора о учењу /Erasmus+ Learning Agreement.

За сва додатна питања и консултације у вези са израдом Плана студија/уговора о учењу потребно је да се обратите Еразмус+ координатору на Вашем факултету. Еразмус+ координатор на Факултету за машинство и грађевинарство је проф. др Златан Шошкић, продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу.

Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити на сајту ЦзРк-а у нашој секцији Мобилност, као и у Приручнику за мобилност студената. Наравно, увек сте добродошли у Центар, ако имате питање, недоумицу или вам је потребан савет.

Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34 000 Крагујевац
Зграда Ректората, 2. спрат
Контакт телефон: 034 300 425
Радно време: ПОН-ПЕТ од 08:00 до 16:00

 

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата партнерској институцији.

II Технички универзитет за грађевинарство у Букурешту одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.

III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (03-09. април 2016. године)