POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU ZA GRAĐEVINARSTVO U BUKUREŠTU (Rumunija)
KONKURS ZA FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti doktorskih studija na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu:

  • studenti doktorskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)

Dostupna studijska oblast: Mechanical Engineering

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 04. MARTA 2016. GODINE, DO 10:00 SATI.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za nastavni kadar:

  • Prijavni formular
  • Predlog plana studija/istraživanja
  • Potvrda sa fakulteta (potvrda da ste redovan student) i prevod na engleski jezik*
  • Lista položenih ispita (studenti doktorskih studija prilažu listu položenih ispita sa master studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
  • Kopija diplome i prevod na engleski jezik*
  • Dokaz o poznavanju engleskog/francuskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2) **

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Kao potvrde o znanju jezika mogu se prihvatiti:

- Međunarodno priznati sertifikati (TOEFL, IELTS i sl.) i to ne stariji od godinu dana od dana izdavanja;                                                     

- Potvrde izdate od registrovanih škola jezika, i to ne starije od godinu dana od dana izdavanja;

- Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet) - ako je kandidat tokom studija imao engleski (strani) jezik kao predmet i položio sa nekom ocenom (od 6 do 10). U tom slučaju, kandidat treba da dostavi Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet) znanja jezika, sa imenom i prezimenom, koji je popunio i potpisao predmetni nastavnik sa Univerziteta u Kragujevcu. Navedeni formular treba da bude potpisan i od ERASMUS+ koordinatora sa tog fakulteta i overen pečatom fakulteta.

 

Informacije namenjene studentima na razmeni u okviru Erazmus + programa možete pogledati OVDE.

Kontakt podatke o Erazmus+ koordinatoru na Tehničkom univerzitetu za građevinarstvo u Bukureštu možete pronaći OVDE.

Akademsku ponudu možete pronaći OVDE.

Više informacija o Tehničkom univerzitetu za građevinarstvo u Bukureštu možete videti OVDE.

 

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene za studente:

Predlog plana studija/plan istraživanja - u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti/ - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Vašem fakultetu. Erazmus+ koordinator na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo je prof. dr Zlatan Šoškić, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata partnerskoj instituciji.

II Tehnički univerzitet za građevinarstvo u Bukureštu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (03-09. april 2016. godine)